Reklamační řád

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží nakupovaného v internetovém obchodě Vysáváme.cz.

Jakékoliv informace, které potřebujete vědět či se poradit o dalším nejrychlejším vyřízení Vaší reklamace, můžete získat na telefonu 737 444 160, nebo na emailové adrese: info@vysavame.cz

Zboží k reklamaci nám zasílejte na níže uvedenou adresu. K reklamovanému výrobku přiložte prodejní doklad, který jste od nás obdrželi při nákupu. Zboží nám zasílejte jako doporučený balík. Zboží zaslané NA DOBÍRKU nepřijímáme.

Kontakt

Lime.CZ s.r.o.
Revoluční 126
506 01 Jičín

Pokud zboží či obal vykazuje optické vady, nemusíte jej od dopravce přebírat a ihned informujte prodejce.

V případě reklamace v záruční době může kupující informovat prodávajícího jednou z následujících možností:

1. Na emailovou adresu provozovatele: info@vysavame.cz

2. Poštou na adresu provozovatele: Lime.CZ s.r.o., Revoluční 126, 506 01, Jičín

3. Tel.: 737 444 160

 

Reklamační řád dle zákona č.40/1964SB.Občanského zákoníku ve znění zákona č.136/2002SB. Na zakoupené zboží se vztahuje záruka 24 měsíců ode dne zakoupení pokud není VÝROBCEM uvedeno jinak.

1. Zákazník je povinen zkontrolovat při přebírání zboží,zda obal není porušen a zboží poškozeno. V případě, že ano, musí zákazník na místě sepsat se zástupcem přepravce protokol o poškození balíku a dohodnout se s ním na dalším postupu.

Odpovědnost za poškození zboží dopravou nese plně dopravce. Zároveň musí zákazník neprodleně informovat prodávajícího o vzniklém problému nejlépe telefonicky.

2. V případě, že zákazník chce zboží reklamovat, musí nejprve prostřednictvím emailu nebo telefonicky sdělit, že bude zboží reklamovat.

Potom musí zboží řádně zabalit a zaslat na adresu prodejce. Tento postup výrazně urychlí celý reklamační proces. K reklamovanému zboží musí zákazník přiložit písemné sdělení o důvodu uplatňování reklamace, doklady o zaplacení (účtenku či fakturu) a záruční list (v případě, že byl u zboží přiložen).

3. Reklamace musí být vyřízena v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů, pokud se prodávající nedohodne se zákazníkem jinak. Veškeré vyřizování reklamací se drží platných zákonných norem.

4. Při uznání reklamace má zákazník právo na výměnu vadného zboží nebo vrácení platby.

5. Tento reklamační řád nabývá platnost dnem 1.1.2010 a platí na území celé ČR. Zákazník je povinen se s reklamačním řádem seznámit. Nákupem zboží zákazník potvrzuje souhlas s tímto reklamačním řádem a zavazuje se jím řídit. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

Práva povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu je možné do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Tato možnost se vztahuje pouze na vrácení NEPOŠKOZENÉHO zboží včetně daňového dokladu, který jste od nás obdrželi. Prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu kupní cenu zboží + nejnižší náklady na poštovné do 14 dnů od převzetí vráceného zboží.

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího dle podmínek dohodnutých při objednávce. Při převzetí zboží od našeho přepravce obdrží kupující ke zboží daňový doklad. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Přílohy

Výňatek ze směrnice Evropského parlamentu a Rady.

Výňatek novely Občanského zákoníku platné od 1.1. 2003.

Výňatek ze zákona o ochraně spotřebitele.

Ke každému zboží je přikládán prodejní doklad a návod k použití.